Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2118 Jorunn Eldegard - Bevaring av låven på Eldegard

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til bevaring av låven på Eldegard

Jorunn Eldegard eier gården Eldegard, en veiløs høydegård mellom Årdalstangen og Øvre Årdal som ligger 330 m.o.h. Eldegard er en tradisjonsrik gård som de fleste folk i Årdal kjenner til, med et flott og ærverdig gammelt hovedhus med mange uthus omkring.

Etterhvert er gården Eldegard kommet med i mange bøker; bl.a «Opptur», «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», «Jotunheimen» og det nye «Fylkes leksikonet». Sigurd Eldegard f. 1866, var fra Eldegard. Han var en kjent skuespiller og forfatter, spesielt kjent for skuespillet ”Fossegrimen”, som var det første ” nynorske teateret ” som ble satt opp i Oslo, med premiere på Nasjonalteateret i 1905. Han var også med å starte Det Norske Teater.

Teateret hadde jubileumsfeiring i 2013, og som en del av feiringen ble skuespillet «Fossegrimen» gjenoppsatt. I august 2013 ble en konsert arrangert i Eldegarden hvor Sigurd Eldegard ble hedret og hvor mange kjente felespillere spilte.

Sommeren 2005 ble det også arrangert en konsert i Eldegarden, med feiring av 100 års jubileum etter frigjøringen fra Sverige.

Sigurd Eldegard, far til Torolv Eldegard, var en kjent felespiller og komponist og det ble gitt ut en CD av han i 2002, 40 år etter hans død.
Torolv Eldegard, far til søker, var siste bonden i Eldegarden, og også en god felespiller.

På grunn av forurensningen fra Årdal- og Sunndal verk, måtte gården fraflyttes i 1964, og etter at Torolv døde så alt for tidlig, i 1983, har søker og hennes mor prøvd å vedlikeholde gården på best mulig måte. Jorunn Eldegard og hennes mann har de senere årene bl.a. skiftet ut alle vinduene på hovedhuset.

Nå har dessverre en del av gråsteinsmuren på låven seget ut. Tilstanden til grunnmuren er kritisk og vil sannsynligvis rase ut ved en lenger frostvinter.
Som sagt er Eldegard veiløs og stien er både bratt og ulendt. For å bevare låven er det satt opp et kostnadsoverslag hvor bruk av Sherpa som kan ordne grunnmuren inngår.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss