Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2117 Nordøyan AS - Sikringstiltak mot brann av kulturhistoriske bygninger og eiendeler på fiskeværet Nordøyan i Vikna kommune

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket kjøp og installasjon av brannvarslingsanlegg og brannpumpeanlegg i forbindelse med bygningen "Nordkapp"

Nordøyan er trolig et av Norges eldste fiskevær og bosettingen kan dokumenteres tilbake til 1521. I 1893 sto første Mole-anlegg ferdig samtidig som Nordøyan fyr ble bygget. Fiskeværet har i alle år vært i drift i vintersesongen hvor det har vært stasjonert opptil 1200 fiskere i løpet av en sesong.

I 1996 fredet Riksantikvaren Fiskeværet Nordøyan med i alt 11 bygninger.

Fiskeværet skal forvaltes på en måte som åpner for fortsatt drift av fiskemottaket og utvikling av annen næringsvirksomhet. Nordøyan AS har i nært samarbeid med Riksantikvaren restaurert store deler av Nordøyan som betraktes som en av Norges best bevarte kyst-kultur skatter.

Det omsøkte prosjektet har som mål å styrke brannsikringen av trehusmiljøet på fiskeværet og skal gjennomføres i flere faser hvor denne søknaden omhandler et forprosjekt knyttet til det fredete bygget «Nordkapp».

http://nordoyan.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss