Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2112 Fortidsminneforeningen - Prosjektet - Gode Råd

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til temahefte om brannsikring og generelle råd for innbrudds sikring i gamle hus

Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring ble stiftet i 1844 av norske kunstnere, som på studieturer i bygder og dalføre hadde «oppdaget» den norske kulturarven. Maleren J.C. Dahl (1788–1857) var den første som slo til lyd for å bevare de gjenværende og rivningstruede stavkirkene. Dahl var ikke fortidsminneforeningens stifter, men ble dens først æresmedlem.

Fortidsminneforeningen er i dag den ledende frivillige organisasjonen i det norsk kulturminnevernet, og kjemper for at verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på. Foreningen har et særlig engasjement for eldre bygninger og bygningsmiljøer og har i den forbindelse utarbeidet en serie av temahefter. Temahefte-serien «Gode Råd» har vært populære gjennom to tiår, og det er hittil laget 12 hefter, som hver for seg tar for seg et særskilt tema.

Fortidsminneforeningen ønsker nå å utarbeide et informasjonshefte om sikring av gamle hus. Heftet skal hovedsakelig dreie seg om brannsikring, men vil også inneholde generelle råd om løsninger for innbruddsikring i gamle hus og vil være en del av temahefte-serien.

Publikasjonen er planlagt å være på 80 sider.

http://www.fortidsminneforeningen.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss