Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2108 Ottar og Irene Stegen - Restaurering av våningshuset

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 48.500 til restaurering av våningshuset på Øvste Stegen

Gården ble overtatt av søkerne våren 2013, men har vært i familiens eie siden 1778; Ottar er 7. generasjon.

Våningshuset er bygget over flere år fra ca. 1890 og materialene ble hogget og skåret i Norheimsdalen og fraktet med båt til Stegalandet. Foruten bostedshus og fjøs kombinert med løe, er det et eldhus og utedo.

Frem til 1978 ble gården fulldrevet og mark og hus ble godt vedlikeholdt. Men etter dette, er det blitt tilfeldig vedlikehold, deler av eiendommen er nå i dårlig forfatning, og man ser at det haster med restaureringen. Ottar og Irene Stegen har et langsiktig mål om å restaurere og tilbakeføre gården til sin opprinnelige stil, og med 3 sønner, ønsker de at disse skal få tilhørighet til gården og videreføre arbeidet som blir satt i gang.

Stegen er to høydegårder som ligger på vestsiden av Aurlandsfjorden mellom Undredal og Betelen. Gårdene ligger som et blikkfang i fjellsiden med Øvste Stegen 350 m. over havet. Tilkomsten er sjøveien og til fots opp stegavegen, i stupbratt fjell med lite vegetasjon.

Første skriftlige kilde sier at der har bodd folk på Stegen fra omtrent 1612, men trolig også før svartedauen.

Nærøyfjorden Verdsarvpark bifaller prosjektet og håper på vegne av eierne at søknaden får en positiv vurdering, og mener at restaurering av dette huset vil bli startskuddet for restaurering av hele gårdstunet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss