Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2106 Stavanger maritime museum - Restaurering av museumsfartøyet Wyvern

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 øremerket pumper, brannslukkningsopplegg, navigasjon, kommunikasjon, redningsflåter og diverse redningsutstyr for museumsfartøyet Wyvern

Wyvern er en 60-fots Colin Archer fra 1897 og inngår i samlingene til Stavanger maritime museum. Navnet Wyvern er fra et gammelt eventyr og var en ondsinnet og fryktinngytende flyvende drage. Fartøyet har status som verneverdig og står på Riksantikvarens lister.

Wyvern tilhører Stavanger maritime museum og eies av Stiftelsen Stavanger Museum. Museumsfartøyet er et kulturhistorisk fartøy som bevares gjennom aktiv bruk der kystkultur og tradisjonelt sjømannskap til barn, unge og voksne formidles. Fartøyet representerer Stavanger som en kulturhistorisk viktig sjøfartsby, også utenfor landets grenser gjennom seilaser, som the Tall Ships Races der unge under 25 år deltar som mannskap.

Wyvern deltok også i år på Tall Ships Races, men sprang dessverre lekk under regattaen og sank sørøst for Åland. Årsaken til lekkasjen var svikt i 3 kjølbolter. Hele mannskapet ble berget og det er blitt bekreftet at godt sjømannskap og vurderingsevne ble utvist av Wyverns mannskap i den nødsituasjon som oppsto.

Wyvern ble hevet og båten kom tilbake til Stavanger med store skader. Stavanger museum står nå foran et omfattende og ressurskrevende restaureringsprosjekt.

Basert på avtalt og estimerte kostnader fra AS Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri i Danmark, vil restaureringskostnadene beløpe seg til NOK 5,5 mill. og restaureringen vil bli gjennomført etter antikvariske retningslinjer fra Riksantikvaren.

Det søkes om økonomisk tilskudd øremerket sikkerhet ved restaureringen av Wyvern. Sikkerhetsdelen i prosjektet vil primært være pumper, brannslukkingsopplegg, navigasjon, kommunikasjon, redningsflåter og diverse redningsutstyr for øvrig.

http://www.marmuseum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss