Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1999 Hemne Kirkelig Fellesråd - Montering av brannalarm i Vinje kirke

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brannalarm i Vinje kirke

Vinje kirke er en korskirke som er bygget i 1820 og står på Riksantikvarens liste over kirker som er bygget i perioden 1650 – 1850.

Byggverket er i tre og kirken har 225 plasser. Den har prekestolalter og er tegnet av landets fremste bondearkitekter på den tid, Jarand Rønjom. Alterbildet ble forært kirken i 1932 av Henrik Sørensen. I kirken henger dessuten et krusifiks i tre fra 1100-tallet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss