Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1997 Julie Sørby og John Slettetveit - Restaurering av gamlestova på Rokoskogen

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 øremerket peis og pipe

Sent på høsten 2012 ble restaureringsprosjektet på et tømmerhus fra 1700 tallet påbegynt. Huset trengte etter mange år med manglende vedlikehold en omfattende restaurering.

Hedmark fylkeskommune var på befaring 2010 og mener at huset har klar verneverdi. Huset er i utgangspunktet en treromsstue som har mye av sitt gamle preg bevart både innvendig ot utvendig og som ble utvidet og gjort om ved forrige århundreskiftet. Trolig ble den da tatt i bruk som bryggerhus og fikk et sveitserstilpreg. At den har vært i bruk til flere formål (som til dans), kan forklare at den ved omgjøringen ble gjort såpass romslig og at det ble gitt et estetisk løft utvendig med dekorative utskjæringer i verandaen. Fylkeskommunen mener at begge fasene er med på å gi huset verneverdi.

Restaureringen pågår for fullt og prosjektet er nå ferdig utvendig med bl.a. tilskudd fra Norsk Kulturminnefond.

P.g.a mer omfattende råteskader enn først antatt, har prosjektet blitt mer kostbart enn først antatt og i denne forbindelse søkes det midler hos Stiftelsen UNI for å kunne ferdigstille restaureringen, i hovedsak innvendig restaurering.

Arbeidet blir utført av dyktig fagfolk innen antikvarisk restaurering.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss