Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1992 Ål Bygdemuseum - Brann og tyverisikring

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til brann- og tyverisikring ved adv. Ål bygdemuseum

Stiftelsen Hallingdal Museum er et regionmuseum for Hallingdal med sete på Hallingdal Folkemuseum i Nesbyen. Museets formål er å samle inn, ta vare på og gjøre kjent materiale om liv og virksomhet i regionen fra de eldste tider og frem til i dag. Museet har administrasjon og vedlikehold også for Hol Bygdemuseum, Dagali Museum, Ål Bygdemuseum, Gol Bygdemuseum og Hemsedal Bygdatun.

Denne gang er det et ønske å sette inn sikringsressursene på avdelingen Ål Bygdemuseum med tyverisikring for alle de 34 verneverdige bygningene, hvorav 10 er fredet. Brannsikringen omfatter to bygninger: Jøto-stugu fra Jøto Noss i Ål og Holtoloftet fra Tolleivsgarden i Ål, flyttet til Jøto i 1783. Rosemalt av Nils Bæra i 1780.

Det er opprettet drifts- og serviceavtale med G4S på brann- og tyveri ved alle museets seks avdelinger.

http://www.hallingdal-museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss