Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1985 Lindstrøm Eigedom - Sprinkling av 2 sveitserbygninger

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til sprinkling av de 2 sveitserbygningene ved Lindstrøm Hotel i Lærdal

Lindstrøm Hotel i Lærdal ligger idyllisk til på Gamle Lærdalsøyri mellom vakre pastellfarga trehus, innerst i Sognefjorden, og har verdens kjente attraksjoner som Flåms banen, Nærøyfjorden, Borgund stavkirke, Aurlandsdalen og Jostedalsbreen i nærheten.

Lindstrøm Hotel ble etablert i 1845. Vertskapet er femte generasjons drivere.
Lindstrøm Hotel har i alt 5 ulike bygningar, 2 av disse, Nybu og Koefoed, er bygget i tre. Den yngste bygningen er fra 1985 og den eldste, i sveitserstil frå 1800. Eksteriør og interiør messig spenner hotellet frå nasjonalromantikk til moderne design.

Sveitserbygningen Koefoed er fra 1800, men ble «påkledd» sveitserstil i 1880 og har vært en del av Lindstrøm Hotel siden hotellet ble etablert i 1845.

Sveitserbygningen Nybu fra 1899 hadde opprinnelig 24 gjesterom. Senere ble annet hvert rom omgjort til baderom.

Lærdal kommune uttaler bl.a.: De gamle bygningene til Lindstrøm hotell ligger i et bevaringsområdet på Gamle Lærdalsøyri. Ny forvaltningsplan for området ble vedtatt i 2005, som skal sikre kulturmiljøets verneverdi. Bygningene er ikke fredet, men bevaringsområdet har strengere retningslinjer, i tillegg til at det er satt i verk ekstra sikringstiltak for å bevare området for fremtiden.

http://www.fosnes.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss