Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1984 Odda kommune - Tak over hovedsal på Lindehuset

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til et første delprosjekt: tak over hovedsal i forbindelse med takarbeider på Lindehuset

Lindehuset er bygd i 1908 med påbygging i 1912 og representerer internasjonal industriarkitektur fra århundreskiftet. Bygningen var produksjonslokale for nitrogen og trykkluft. Lindehuset var, sammen med laboratoriet, arnestedet for oppfinnelser og produkter som var viktige i verdenssammenheng. Lindehuset er fredet av Riksantikvaren men det er gitt åpning for gjenbruk.

Lindehuset ble første gang brukt som kulturhus til gjesteforestillinger med Det norske teatret i 2004, og det lokale kulturlivet har omfavnet Lindehuset som byens nye storstue/ «folkets hus».

Lindehuset er krevende å varme opp og det har vært krav til rigging og ikke minst til brann- og evakueringsvakthold. I 2011 ble brannvarslingsanlegg installert og rømningsveier forbedret. Det har også blitt lettere å holde varmen etter utskifting av dører, tetting av åpninger m.m.

Taket på Lindehuset er utett og trenger sårt til utbedring og restaurering. Søknaden gjelder derfor et første delprosjekt for takrestaurering: Taket for hovedsal.

Hordaland Fylkeskommune har gitt tilsagn til prosjektet og søknd vil gå til Odda samt til Norsk Kulturminnefond.

https://www.odda.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss