Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1983 KODE - Kunstmuseene i Bergen - Detektor og kamerasystem

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket detektor og kamerasystem i forbindelse med sikkerheten ved KODE Kunstmuseene i Bergen.

KODE består av Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Harald Sæverud Museum Siljustøl, Ole Bull Museum Lysøen og de gamle institusjonene Bergen Kunstmuseum og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum. Disse fem museene ble slått sammen til en konsolidert enhet i 2006 og etablert som en egen stiftelse fra januar 2007. Komponisthjemmene er en del av KODE, men har alle sine egne navn.

De forskjellige museenes karakter, beliggenhet og virksomhet gir museet en utfordring innen sikkerhet og museet har iverksatt en opptrappings- og tiltaksplan for museets sikkerhet, hvor særlig behovet for ekstra sikring er knyttet til sentrums-byggene. Dette vil bidra til at man igjen kan åpne Kinasamlingene som ble stengt etter et tyveri i januar.

Tiltakslisten består av følgende behov på tvers av museets bygg:
- Nytt låsesystem til dører
- Detektor og kamerasystem
- Gitter, nye vegger og taksikring
- Inngangsport for å telle besøkende m.m.
- Kinasamlingen – oppgradering av sikkerhet for å muliggjøre nyåpning.

Tiltakene er tenkt også finansiert gjennom Kulturrådets sikkerhetsfond og Gjensidigestiftelsen.

http://kodebergen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss