Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1980 Oppegård Røde Kors Hjelpekorps - Redningsbil for trekk av snøscooterambulanse

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til redningsbil for trekk av snøscooterambulanse

Oppegård Røde Kors Hjelpekorps er et lite men aktivt og operativt korps som har hatt en betydelig vekst de siste år rundt både antall medlemmer og kompetanse.
En av deres største målsetninger er at de skal kunne bistå AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), Politi eller Brann med høyt kvalifisert personell og materiell på kortest mulig tid, sommer som vinter.

For 2 år siden fikk de midler til innkjøp av en snøscooter, som Ambulanse utenfor allfarvei vinterstid. I den tiden den har vært i beredskap, har man sett et økende behov for en bil som er bedre rustet til utrykningskjøring i Oslo/Akershus vinterstid. Dette med tanke på hastighet, fremkommelighet og sikkerhet.

Oppegård Røde Kors Hjelpekorps har en gruppe erfarne personer med høy kompetanse innen akuttmedisin, snøscooter og utrykning, som bemanner scooteren hele døgnet, alle dager, hele vinteren, og som alltid står klare til å bistå ved behov.

I dag disponeres en Toyota HiAce som redningsbil. Denne ble i sin tid kjøpt inn som mannskapsbil, men er ikke egnet til å kunne dra en tilhenger under utrykning på vinterstid.

Behovet for en ambulansescooter i Oslo/Akershus er betydelig. I løpet av vinteren 2012-13 var det i overkant 50 aksjoner der AMK ønsket bistand av snøscooter.

Hjelpekorpset har sett seg ut en VW Amarok til dette prosjektet og søker denne fullfinansiert.

http://lokal.rodekors.no/oppegard

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss