Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1969 Sverresborg - Innføring av adgangskontroll

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 611.000 til innføring av adgangskontroll og oppgradering av låsesystemet ved Sverresborg, fase 1.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er landets tredje største friluftsmuseum/ folkemuseum og er en del av det konsoliderte museet Museene i Sør-Trøndelag AS. Museet ligger på Sverresborg rundt borgruinen etter Kong Sverre som er et kulturminne av nasjonal verdi. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har 100 bygninger på sitt område med bygninger fra hele trøndelagsregionen, hovedsakelig fra 17-1800-tallet. Syv av bygningene er fredet. Museet har stor aktivitet og er åpent hele året.

Museets bygninger er i dag sikret med 4 forskjellige låssystem.

Utfordringen med dagens system er at sikkerheten raskt blir nedgradert etter hvert som nøkler går tapt, enten ved at de mistes eller stjeles. Det er tungvint og ressurskrevende å håndtere det store antallet nøkler som kreves og systemet er lite fleksibelt.

Det er nå derfor en målsetning at dagens sikkerhetssituasjon forbedres betraktelig. I 2012 ble et forprosjekt gjennomført, støttet av Norsk Kulturråd, for å kartlegge situasjonen og komme med forslag til mulige tiltak.

Rapporten foreslår gjennomføring av tiltak i tre faser.

Det omsøkte prosjektet, fase 1 gjelder etablering av adgangskontroll i publikumsbygg med tilhørende magasiner, og i administrasjonsbygg med tilhørende verksteder og magasiner.

http://sverresborg.no/om-sverresborg/organisasjon/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss