Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1968 Salem Menighet - 22 B Kontaktsenter - Ny bil til rusforebyggende arbeid

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til kjøp av ny bil til rusforebyggende arbeid.

I 2004 var det rundt 100 ungdommer som brukte kjøpesenteret Trondheim Torg som sitt tilholdssted. Politiet hadde mye å gjøre og ungdomskriminaliteten var høy.
Salem menighet, som ligger rett ved kjøpesenteret, ønsket å hjelpe ungdommene og startet treffstedet 22 B i samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg.

Senterlederen ved Trondheim Torg beskriver 22 B som ren og skjær idealisme, og som veldig positivt for byen. 22 B oppleves som et varmt, trygt og hjemmekoselig tilholdssted og flere uttrykker stolthet over innsatsen Salem har gjort for vanskeligstilt ungdom.

De frivillige medarbeiderne i alderen 21 til 74 år bidrar med hjemmelaget mat, støtte og bekreftelse til ungdommene og tar dem med på turer og fritidsaktiviteter. Fritidsaktivitetene er gratis og de får låne treningsklær og utstyr.

Våren 2013 startet 22 B et nytt prosjekt med botrening, der ungdommer fra 22 B flytter inn sammen med studenter fra Salem menighet. Studentene blir ansvarspersoner som er med og stabiliserer miljøet rundt ungdommene.

I høst starter 22 B et nytt tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen, hvor 22 B vil formidle jobber som hagearbeid og maling sammen med en frivillig medarbeider fra 22 B om ettermiddagene.

I 2006 var Stiftelsen UNI med på å finansiere en minibuss. Denne brukes daglig, det være seg arbeidstrening, sportsaktiviteter, turer etc.

Bilen har nå gått 200.000 km og i sommer opplevde man motorhavari med 8 ungdommer til Liseberg og Tusenfryd.

Det kan være aktuelt å beholde bilen som arbeidsbil, men for persontransport på motorveien duger den ikke, så ny bør anskaffes.

http://www.22b.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss