Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1966 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Utskifting av låser på Vøienvolden gård

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til utskifting av låser på Vøienvolden gård.

Vøienvolden Gård er en eiendom med bygninger fra 1700-tallet med tilføyning tegnet av Magnus Paulsson i 1917. Tunet består av hovedhus med sidefløy, drengestue med sidefløy, potetkjeller, dukkestue, stabbur, låve, stall, fjøs, hønsehus og vognskjul. Vøienvolden ligger i Sagene bydel og er Oslo mest komplette og best bevarte byløkke.

Bygningsmassen innehold 23 ulike dører som skal låses og et like stort antall nøkler å holde styr på.

Det er nå innhentet tilbud på utskiftning av alle låser med tilhørende nytt nøkkelsystem hvor de ansatte, brannvesenet og Securitas vil få en nøkkel som passer til alle dørene, mens leietagerne får nøkler som kun passer til sine respektive dører.

http://www.fortidsminneforeningen.no/lokalliste_stikkord.aspx?nr=63

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss