Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1965 Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Gamle Helgeland - Livbåtpresenning og trapp

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til livbåtpresenning og trapp om bord i M(S gamle Helgeland.

M/S Helgeland ble bygget i 1954 og seilte i rutefart frem til 1977. I 1977 ble fartøyet faset ut som lokalbåt og solgt. Båten gikk da inn i tjeneste som bruksvakt og kystvakt under navnet Lofothav frem til 2003.

Fartøyet er vernet av Riksantikvaren som den eneste gjenværende lokalbåt nord for Trondheim, og vil gradvis tilbakeføres utseendemessig til anno 1977 da den gikk ut av rutefart.

Fartøyet må oppfylle krav til sertifisering av redningsutstyr på lik linje med moderne fartøy, dette på trass av sin alder og bruk. Denne sertifiseringen tar en stor del av en allerede slunken kasse.

http://www.helgelandscruise.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss