Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1963 Per Bj. Simble - Utskifting av utvendig bordkledning og vinduer.

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til utskifting av utvendig bordkledning og vinduer med råteskade, samt rehabilitering av ornamenter på tak og møne, overflatebehandling og maling.

Per Bjarne Simble er eier av Guldbrandsen anlegget i Kongsfjord i Øst-Finnmark. Kongsfjord ble som et av svært få steder ikke brent eller utslettet høsten 1944, og representerer i dag en unik kysthistorie i Finnmark. Gulbrandsen-anlegget ligger midt i sentrum av bygda og er svært iøyenfallende.

Handelshuset Guldbrandsen var et av Øst-Finnmarks driftigste forretningsvirksom-heter og hadde bl.a. landhandel, bakeri, post, telegraf, ekspedisjon for Hurtigruten, statens mel lager og statens kullager, samt en betydelig tørrfiskproduksjon med egen eksport.

Per Simble er dattersønn av Sevaldus Gulbrandsen som drev Gulbrandsenbruket på 1922-tallet som ene eier.

Store restaureringsarbeider er gjennomført på alle bygningene over en 10 års periode, finansiert med private midler. Disse restaureringsarbeidene mottok han Olavsrosa for i sommer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss