Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1958 Sandvikveien 60 og 62 AS - Sprinkleranlegg/ vanntåkeanlegg

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sprinkleranlegg/vanntåkeanlegg i Reperbanebygget i Sandviken i Bergen.

Reperbanekvartalet omfatter åtte industribygg i et kvartal ved Bergen sjøfront, hvorav fire bygg er fredet og resten anses verneverdige. Kvartalet er under rehabilitering og restaurering til et kommersielt produksjons- og opplevelsessenter for lokalt håndverk/industri, basert på produkter som rep, øl, brød og salt.

Totalprosjektet har som mål å bli et godt forbilde på stedsutvikling som kombinerer materiell og immateriell kulturminnevern og nyskaping.

På 1800-tallet lå det 28 reperbaner spredt rundt i Bergen. I dag står kun to tilbake; Stoltze/Nissenbanen i Sandviken (den omsøkte) og Gerdt Meyer Bruuns reperbane på Fjøsanger.

Reperbanen i Sandviken var i bruk til utpå 1960-tallet og hele kvartalet representerer en over 330-årig sammenhengende historie med produksjon av utstyr til sjøfart og fiskeri.

Selve Reperbanen er ett av fire bygg i kvartalet med status som fredet. Den ble anlagt rundt 1680 og er trolig den eldste bevarte reperbane av tre i Europa.

Bygget har de senere år gjennomgått en omfattende restaurering med støtte fra Riksantikvaren, gjort under tett tilsyn fra Fylkeskonservatoren i Hordaland.

Byggets historie og vernestatus, samt det faktum at bygget skal bli en del av et publikumsrettet området er alle vesentlige momenter som taler for at en videre sikring av bygget er nødvendig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss