Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1957 Halden historiske Samlinger - Omlegging av tak på Fredrikshald Teater

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 øremerket omlegging av taket på Fredrikshald Teater.

Fredrikshalds Teater er Norges best bevarte barokkteater bygget i 1835 og innviet i 1838.

Hovedbygningen er oppført i utmurt bindingsverk og utvendig kledt med liggende profilert panel. Tilbygget er oppført av laftet tømmer og utvendig kledt med liggende profilert panel. Bygningen er en klassisk empirebygning med symmetriske fasader. Bak teaterets oppføring sto borgerskapet i Halden med medlemmer fra Det musikalske Selskab og Det dramatiske Selskab.

Teateret består av scene (her er de «skrå bredder» beholdt – det eneste i Norge), salong, skuespillerrom, publikumsrom, ballsal, to stuer og kjøkken. Opprinnelig også en scenekjeller som seinere ble ombygd til garderobe da teateret ble brukt som kino. Stort loft med brannsikkert lampehus for oppheisbar lampe i salongen (den gang det var oljelamper og seinere gassbelysning).

Tilbygget fra 1982 inneholder garderobe, toaletter og billettluke.
En omfattende restaureringsprosess ble gjennomført i åra 1977 – 1982 i samarbeid med Riksantikvaren.

Fredrikshalds Teater er nå et museum, men brukes som teater og er lokale for offentlige arrangementer. Det er i snitt 100 bruksdager pr. år – en grense som er satt ut i fra hensyn til slitasje.

Til Fredrikshalds Teater hører en stor kulissesamling – de eldste fra før teaterets tid.

Et tidligere misjonshus (fra ca. 1880) ombygges til kulissemagasin der man med tiden kan vise de gamle kulissene på en betryggende måte.
Fredrikshalds Teater og kulissemagasinet eies av Halden historiske Samlinger, men forvaltes av Østfoldmuseene. Teateret drives som teater og arrangementssted etter antikvariske og museale krav.

Bygningen er ikke fredet, men p.g.a. sin autentisitet og høye alder, anser Fylkeskonservatoren Fredrikshald Teater til å ha svært høy verneverdi.

http://ostfoldmuseene.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss