Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1956 A Stiftelsen Tou Brug - Sprinkleranlegg i Brugsløa

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til nytt sprinkleranlegg i Brugsløa.

Mølleparken er en 18 mål stor eiendom som er nydelig plassert ved Krossvatnet, midt i hjertet av Tou sentrum i Strand kommune i Rogaland. Området er en viktig del av lokalhistorien hvor Tou bryggeri ble etablert i 1855. Mølleparken ligger lett tilgjengelig og blir mye brukt av turgåere, barnehager og skoler.

I 2000 kjøpte strand kommune eiendommen av Orkla som sitt tusenårsprosjekt og har etablert en stiftelse som forvalter eiendommen.

Stiftelseskapitalen som ble gitt av Strand kommune og SR-Bank, har siden etableringen gitt en avkastning hvor mesteparten har gått til rehabilitering og oppgradering av Mølleparken. Imidlertid, i de siste årene har avkastningen vært liten, og mest gått til drift.

Gjennom alle disse årene har lokalbefolkningen (Mølleparkens Venner) gjort en formidabel innsats for å utvikle parken. Mye er gjort på dugnad med restaurering av bygningene. I tillegg har Mølleparkens Venner drevet loppemarked, kafédrift, salg av blomster m.m. til videre utvikling av parken.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss