Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1949 Øystein Menes - Nytt elektrisk anlegg på Husetuft

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til nytt elektrisk anlegg i Gamlestova på Husetuft.

Garden Husetuft er svært gammel hvor det er gjort funn som kan skrive seg fra 400 – 500 e. Kr. Nils Husetuft som hadde gården fra 1871 til 1962, var slektsgransker og historiker og la ned et stort arbeid for å få til samlingene til Sunnfjord Museum. En del ting fra gården er på museet i dag. I ca. 1900 vard 49 hus på garden, i dag står det 14 igjen.

Øystein Menes overtok Husetuft i 1989, og har siden restaurert hovedhuset og noen av de andre bygningene med hjelp fra Erlend Gjeldsvik som driver med restaurering av gamle bygninger.

I 1912 ble Husetuft delt og hovedhuset, en sperrestove hvor det eldste tømmeret kan være fra middelalderen ble flyttet til bruk 2 der den står i dag. Huset er i dag kun brukt til vedskjul o.a. og skal nå rives for å gi plass til ny driftsbygning.

Øystein Menes har fått anledning til å overta huset for å flytte det tilbake til der det stod. (I motsatt fall vil det forsvinne og bli historieløst)
Prosjektet er kostbart og vil kreve en stor andel egeninnsats og dugnad som Øyvind Menes har tenkt å besørge selv. De mest avanserte arbeidene vil bli gjort av Erlend Gjeldsvik.

Øystein Menes har et mål å kunne lage et lite gårdsmuseum der gamle redskaper og andre ting kan stilles ut og fortelle sin historie. Huset er også tiltenkt å leies ut til lag, konfirmasjoner o.l. For å kunne bruke huset slik, er Menes avhengig av strøm, som er det omsøkte prosjektet til Stiftelsen UNI.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss