Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1948 Ottar Pedersen - Restaurering av våningshus

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av våningshuset ved C.L.Larsens handelsted

Norsk Kulturminnefond uttaler bl.a. i sin behandling av søknad vedr. C. L. Larsens handelsted: Handelstedet har en sentral beliggenhet på Engan og ligger vakkert og synlig til ved fjorden. Anlegget er en typisk representant for utviklingen i fjordene i Nordland fra andre halvdel av 1800-tallet, med silda og begynnende handelsjordbruk som de viktigste pilarene.

Handelstedet ligger innenfor nasjonalt utvalgt kulturlandskapsområde, som ett av to i Nordland.

Dette handelsstedet er ett av de få som er bevart tilnærmet komplett. Eier vurderer å ta anlegget i bruk innenfor reiseliv/næringsutvikling. Planene for dette er ikke klare, men potensialet for økonomisk verdiskaping er til stedet.

Høyer Finseth AS har utredet en tilstandsanalyse og finner at her er råteskader i bærende konstruksjoner, setninger i fundamenter, manglende drenering og skader på utvendige overflater som skyldes lekkasjer fra tak og også byggets alder.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss