Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1946 Truls Alnes Antonsen - Skrogreparasjon

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til skrogreparasjon på losskøyta West Wind.

West Wind er den eldste av Colin Archers losbåter som fortsatt seiler. Hun het opprinnelig Dagny og ble bygget til los Nils Andersen i 1889.

West Wind er i dag eiet av Truls Antonsen og Helene Nyen som hentet båten hjem fra Danmark i 1998.

Nå må forstevnen og deler av skroget under vann forut skiftes.

Det er innhentet tilbud fra 3 ulike verft, og tilskudd er gitt av Norsk Kulturminnefond.

Søker er medlem av Seilskøyteklubben Colin Archer (SSCA) og Forbundet Kysten.

Truls Antonsen har mottatt flere utmerkelser fra SSCA, som berømmer ham for hans arbeide med formidling av kystkulturhistorie for publikum. Truls Antonsen har bl.a. opprettet en hjemmeside for fartøyet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss