Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1945 Norsk Hurtigrutemuseum - Renovering av DS "Finmarken"

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS "Finmarken".

Norsk Hurtigrutemuseum ligger i Stokmarknes, Hadsel kommune.
Museet skal ta vare på, holde vedlike og samle gjenstander som har tilknytning til Hurtigrutens virksomhet på norskekysten.

Hurtigrutemuseet skal vise Hurtigrutens historie og betydning for samfunnsutviklingen i kystområdene langs leia, tilrettelagt for både lokalbefolkningen og kystbefolkningen samt for interesserte ellers.
Hurtigrutemuseet skal være et informasjonssenter for de deler av kystkulturen som er knyttet til hurtigrutefarten.

Hurtigrutemuseet skal ha en god museumsteknisk standard med hensyn til katalogisering, dokumentasjon og konservering.

Ny avtale med Hurtigruten ASA innebærer at rederiet bidrar til drift av museet.
Det søkes om støtte til renovering av salonger, haller og lugarer samt stålbehandling og sikringstiltak av skipsseksjonen tilhørende DS Finmarken som Stiftelsen UNI i 2000 ga støtte til.

Norsk Hurtigrutemuseum mener det er særdeles viktig å bevare denne unike skipsseksjonen fra 1912, den eldste del av et hurtigruteskip vi kjenner til. Dette var dessuten et meget spesielt godt innredet skip, en juvel for museet og hele Norge.

http://www.hurtigrutemuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss