Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1921 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndag 2013 - Vøienvolden Gård - Markedsføring

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til finansiering til markedsføring.

Som tidligere vil Bygningsverndagen 2013 bli avviklet på Vøienvolden, men i år vil arrangementet strekke seg over to dager; søndag 15. og mandag 16. september.

I år vil man også samarbeide med Oslo Håndverks og Industriforening i håp om å tiltrekke flere utstillere og et bredere publikum.

Søndag vil være åpen for alle med interesse for håndverk, mens mandag er ment som en rekrutteringsdag for elver i grunnskolen med håp om å øke søkningen til håndverksfagene.

Bygningsverndagen har blitt en viktig arena for formidling av praktisk bygningsvern, og i 2013 vil over 30 utstillere dele sin kunnskap

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss