Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1919 WayBack - Oppgradering av materiell og gjennomføring av ulike aktiviteter

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til oppgradering av materiell og til gjennomføring av ulike aktiviteter.

WayBack er en uavhengig stiftelse som arbeider for å hjelpe straffedømte til å klare overgangen til en tilværelse uten kriminalitet og rusmisbruk etter et fengselsopphold. WayBack har en fadderordning bestående av tidligere fanger som har klart overgangen til et liv uten kriminalitet og rus. Fadderne i WayBack har dyrekjøpt erfaringskompetanse som få kan måle seg med, og ønsker å bruke den på de som trenger den mest: Fanger med lengre kriminell løpebane som ønsker hjelp til å komme seg videre som aktive samfunnsborgere.

Minst seks av ti faller tilbake til kriminalitet etter soning. En tidligere undersøkelse viser at en relativt liten gruppe kriminelle begår det meste av hverdagskriminaliteten. En gruppe på 5 %, i all hovedsak menn, hadde begått mer enn 80 % av alle de oppklarte forbrytelsene som dette alderskullet hadde blitt tatt for. Dersom tilbakefallsprosenten hadde blitt redusert med en prosent ville samfunnet spart kr. 676 mill. pr. år.

WayBack tilbyr et bredt spekter av nettverksskapende aktiviteter som mandagsmiddager og åpen lunsj daglig. Ytterligere gjennomføres båtturer, seilturer, filmkvelder, spillekvelder leirdueskyting, bowlingkvelder m.m. Fadderne er også døråpnere til mange andre nettverk for at de kan stå sterke med flere sosiale relasjoner. Aktivitetene legger grunnen for nye vaner og nye vennskap.

I Oslo har WayBack et boligprosjekt som heter Way of living. Dette er en overgangsbolig mellom fengsel og egen bolig.

I tillegg til å avholde økonomi- og gjeldskurs, har ansatte og medlemmer imøtekommet en økende etterspørsel fra videregående skoler og avholder jevnlige foredrag om rus- og kriminalitetstema for ungdommene.

I 2012 hadde WayBack kontakt med totalt 368 innsatte og nylig løslatte.

WayBack har et markant behov for oppgradert materiell og midler til gjennomføring av ulike aktiviteter og stabil drift. En stor del av inventaret er nedslitt og skulle vært oppgradert for lenge siden.

http://www.wayback.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss