Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1918 Norges Svømmeforbund - Svømmeundervisning for innvandere med ikke-vestlig bakgrunn

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til støtte til svømmeundervisning for innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet i 1910 og har 100 års erfaring som organisasjon hvor fokuset har vært svømmeopplæring og konkurranseidrett.

Siden 2008 har Norges Svømmeforbund (NSF) samarbeidet med Gjensidige Stiftelsen om Svømmeaksjonen med svømmekurs for barn mellom 6 og 10 år og barn med innvandrerbakgrunn. Fra 2009 har NSF også arbeidet for og hatt et fokus på svømmeopplæring for ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn. Dette har vært mulig med midler fra Helsedepartementet og altså i 2012 også med midler fra Stiftelsen UNI. Selve svømmeopplæringen har foregått i regi av våre svømmeklubber. De har godt kvalifiserte instruktører og har etter hvert opparbeidet seg kompetanse og erfaring for å kunne tilby svømming til mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Svært mange med innvandrerbakgrunn kan ikke delta på offentlig bading på grunn av religion og kultur. Dette medfører at de ikke lærer å svømme – og i mange tilfeller at de heller ikke sender barna sine på svømmekurs eller tar de med på aktiviteter i og ved vann. Man har sett tragiske eksempler på at barn med innvandrerbakgrunn har druknet, mens de voksne har stått hjelpeløse og sett på. Dette synliggjør behovet for svømmeopplæring generelt for innvandrere.

Med bakgrunn i etterspørselen etter kurs og midler som allerede er tildelt fra Helsedepartementet, søkes støtte til svømmeaktiviteter for ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn for perioden høsten 2013 og våren 2014.

http://www.svomming.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss