Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1916 Kirkens Bymisjon Drammen - Myrsnipa samværsted - Innredning og utstyr til videoovervåking

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 183.000 til innredning og utstyr til videoovervåking.

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som skal fremme solidaritet og medmenneskelighet ovenfor mennesker i nød og kriser. Gjennom tiltak i samarbeid med offentlige myndigheter, kirke og enkeltmennesker, ansatte og frivillige, skal målet virkeliggjøres. Bymisjonen skal utføre handlinger i solidaritet, nestekjærlighet, medmenneskelighet uten tanke på gjenytelser eller goder.

Kirkens Bymisjon i Drammen har de siste årene vært en organisasjon i vekst, med 8 ulike tiltak som favner bredt.

I Buskerud finnes det ingen steder som er tilpasset for samvær med tilsyn. Samværene skjer ofte på tilfeldige steder eller offentlige kontorer med varierende grad av kvalitet. Myrsnipa samværssted eksisterer allerede i Oslo, -trondheim, Tønsberg og Bergen.

Myrsnipa Drammen ønsker å være et fylkesdekkende tilbud, samt for nærkommuner som tilhører andre fylker.

Det er behov for et tiltak av typen Myrsnipa for Drammen og omegn, som vil bli videreutviklet basert på erfaringer og samarbeid med de andre Myrsnipa tiltakene.

Det som skal bli til 2 samværsleiligheter, står i dag som tomme kontorlokaler i Rådhusgata 35. Plantegninger er utarbeidet og arbeidet med å tilpasse leilighetene skjer fra august 2013.

Det understrekes at det søkes full finansiering til leilighetenes inventar samt utstyr til videoovervåkning av Myrsnipa samværssted Drammen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss