Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1912 Flekkefjord museum - Flekkerfjordskøyta Solstrand - Restaurering

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til utskifting av råtesmittet materiale på Flekkerfjordskøyta Solstrand

Flekkefjord Museum overtok Flekkefjordskøyta «Solstrand» i 1989 for i ettertiden å bevare dette viktige kulturminnet. «Solstrand» er den siste gjenværende av de karakteristiske sildskøytene fra Flekkefjord, original i skrog, dekk, styrehus og maskin.

Solstrand står på Riksantikvarens verneliste.

Den har full dokumentert historie og alt originalt tilhørende utstyr.

I 2012 begynte arbeidet med å skifte ut dårlige partier mede råtesmittet materiale. Det viste seg at omfanget var betydelig verre enn en befaring kunne avdekke.

Fase 1, er i sin helhet selvfinansiert.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss