Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1911-A Anni og Svein Hågøy - Vøling av to steinhus

fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til vøling av uteflor og vaskehus/eldhus på Myrtveit

Anni Hågøy har sendt kopi av søknader til Hordaland Fylkeskommune for vøling av to steinhus; uteflor og vaskehus/eldhus.

Vaskehusdelen ble murt i ca. 1940, mens eldhuset ble kanskje murt rundt 1900. Når det gjelder utefloren er årstall ukjent.

Eldhuset/vaskehuset er i en etasje og utført med tørrmura langvegger. Huset er reist i to omganger. I østre enden (eldhuset), som er den opprinnelige delen, er gavlveggen reist med tørrmur til rafta. Vestre gavl er utført i tre med liggende kledning.

Utefloren er ca. 6 m lang og 4 m bred. Det er en klassisk nordhordlands uteflor som er satt opp nær skille mellom innmark og utmark. Alle veggene er utførte i tørrmur. Takkonstruksjonen og begge røsta er i treverk, røsta i stående kledning. Taker er tekt med pannestein i tegl.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss