Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1873-A Fjell Kystlag - Smia i Storesund

fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 7.200 til drenering ved Smia i Storesund og med inntil kr. 5.000 til anskaffelse eller reparering av balatarreimen i smia

Mer enn 30 års aktivt arbeid for vern av den gamle kystkulturen! Fjell kystlag har tatt vare på og restaurert tradisjonsrike bruksbåter og naustmiljø siden 1983 da laget ble startet av en flokk idealister. I dag disponerer ca. 100 medlemmer et representativt utvalg av gamle båter og tre bygninger med lokalhistorisk sus. Giertsennaustet og Buanaustet på Ågotnes og Smio i Sundet, det gamle båtverkstedet på Storesund.

Smia ble bygget i 1927 av utrangert utstyr som ble flyttet hit fra Hermansverk i Sogn. Formålet var først og fremst å reparere båtutstyr og båter på slippen utenfor og Birger Storesund, som var en tusenkunstner, drev smia til han døde i 1960. Senere overtok sønnen Odd Storesund, som gjennom hele oppveksten hadde lært reparasjonsarbeider helt fra grunnen av.

Dette er et verksted med sentraldrift, dvs. at en motor driver alle maskinene, og at en balatarreim overfører kraften fra motor til maskinene. Balatarreimer var før forbruksvare og måtte ofte skiftes ut. I dag er de vanskelig å skaffe ny, men Fjell kystlag søker likevel om økonomisk støtte til anskaffelse eller til å reparere reimen slik at det er mulig å demonstrere bruken av dette unike verkstedet for publikum.

http://www.fjellkystlag.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss