Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1861 Sulitjelma gruvemuseum - Brann og innbruddsalarm

fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Sulitjelma Gruvemuseum

Nordlandsmuseet drifter og forvalter ca. 130 bygninger på ca. 20 anlegg i 9 kommuner som består av bl.a. 5 fredede anlegg. Disse er Kjerringøy Gamle Handelssted, Hamsuns Barndomshjem, Ørnes gamle handelssted, Nordlandsmuseet og Husmannsplassen i Kjelvik. Andre anlegg er i hovedsak bygdetun som består av bygninger med stor grad av høy antikvarisk verdi.

Det pågår til enhver tid en kontinuerlig prosess med sikring av de mest verdifulle bygningene og pr. i dag har 15 av de 17 anlegg som ansees som sikringsverdige fått installert brann og innbruddsalarm.

Sulitjelma Gruvemuseum ble åpnet i 1977. Pådriverne var fagorganisasjoner for arbeidere og ledere, Sulitjelma Gruber AS og Fauske kommune. Primus motor i innsamling og oppbygging av museet var overstiger Aksel Johnsen som fikk tildelt Majestet Kongens medalje i gull for sitt arbeid.

Museets formål er å formidle bergverksmiljøet, den teknologiske utvikling innen kobbersmelting, gruve- og flotasjonsteknikk samt formidle områdets særegne botanikk, geologi og mineraler.

http://www.nordlandsmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss