Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1860 Gildeskål kirkested - Brann og innbruddsalarm

fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 85.000 til montering av brann og innbruddsalarm ved Gildeskål kirkested

Nordlandsmuseet drifter og forvalter ca. 130 bygninger på ca. 20 anlegg i 9 kommuner som består av bl.a. 5 fredede anlegg. Disse er Kjerringøy Gamle Handelssted, Hamsuns Barndomshjem, Ørnes gamle handelssted, Nordlandsmuseet og Husmannsplassen i Kjelvik. Andre anlegg er i hovedsak bygdetun som består av bygninger med stor grad av høy antikvarisk verdi.

Det pågår til enhver tid en kontinuerlig prosess med sikring av de mest verdifulle bygningene og pr. i dag har 15 av de 17 anlegg som ansees som sikringsverdige fått installert brann og innbruddsalarm.

Gildeskål kirkested består av Gildeskål Gamle middelalderkirke fra 1100-årene, Gildeskål Gamle kirkegård fra middelalderen, Gildeskål Prestegård fra ca. 1750, Gildeskål Hovedkirke fra 1881 og Nordlandsmuseets lokale anlegg. Prestegårdens kulturlandskap er lite berørt av nyer utbygging.

Gildeskål kirkested har både regional og nasjonal verneverdi med internasjonal tilknytning gjennom middelalderkirkens dedikasjon til helgenen St. Thomas av Canterbury.

Her søkes det om midler for brann og innbrudds sikring av 3 bygninger ved Gildeskål kirkested: Museumsfjøset fra 1934 som huser museumsutstillinger og gjenstandsmagasin, Kirkestallen oppført i 1890, som i dag er grov lager for museet og Forpakterboligen fra 1957 som i dag nyttes som publikumsmottak, kafé, kontor og arkiv.

http://www.nordlandsmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss