Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1706 Saga Fjordcruice AS - M/S Hestøy - reparasjon ()


fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ferdigrestaurering av styrbord side på M/S Hestøy

Terje Edvardsen er eier av Saga Fjordcruise AS, som står som eier av M/S Hestøy.
Edvardsen har mer enn 37 år i utenriksfart, siste 13 årene som Skipsfører.

Siden 1996 har intensjonen med Hestøy vært bevaring for kommende generasjoner, men vedlikehold/utbedring av et fartøy på denne størrelsen er umulig økonomisk sett, uten chartervirksomheten.

Høsten 2011 fikk M/S Hestøy formell status som verneverdig skip.
Grunnet manglende midler hos Riksantikvaren, har RA oppfordret å søke andre plasser.

http://www.sagafjord-cruise.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss