Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1686 Abbi og Bjarne Vandeskog - pipe i Losgt. 34

fikk på styremøte 6. desember 2012 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til utbedring av pipe i Losgt. 34 i Haugesund

Abbi og Bjarne Vandeskog overtok Losgt 34 i juli 2012. Da hadde huset stått tomt i minst fem år og bar preg av manglende vedlikehold. De er nå godt i gang med full restaurering og ønsker å gjøre sitt ytterste for at all utbedring skal følge anbefalte prinsipper for antikvarisk bygningsvern.

Losgt. 34 er et særpreget hjørne hus i Sveitserstil, bygget i 1897. Losgaten er en brolagt gate med småhusbebyggelse, og mange verneverdige bygg i god stand. Boligen er tegnet av arkitekt Halleland som har tegnet flere av Haugesunds flotte trehus. Kjente trekk som tårnkarnappet er godt synlig.
Planen er å ta huset i bruk som bolig, samt å drive keramisk verksted og galleri fra butikklokalet på hjørnet.

Antikvarisk sakkyndig, Trygve Eriksen jr. i Haugesund kommune uttaler bl.a.: Losgt 34 er blant Haugesunds mest bevaringsverdige bygårder, uvanlig i sin form med et forseggjort hjørnetårn.

Losgt. 34 er registrert med meget høy bevaringsverdi, og betraktes i praksis som en fredingskandidat. Huset har høy autensitet i både eksteriør og interiør. Eksteriøret og bygningens karakter er sentralt plassert, og fungerer som en i øyenfallende og estetisk svært vellykket port til Losgt som er Hasseløys best bevarte gatemiljø der husrekkene på begge sider er blinket ut for vern. At bygningen bevares riktig vurderes å være svært viktig.

Opprinnelig ble huset bygget med flere leiligheter, og hadde to butikker på hjørnet, hvorav det ene var bakeriutsalg med bakeri i kjelleren og med en stor vedfyrt ovn. Denne er dessverre hugget og totalt ødelagt ved overtakelse.
Huset har to piper, og etter befaring og kontroll av feier, ble det pålagt å rehabilitere begge pipene med innvendig godkjent foring. Søker vil selv rehabilitere den minste pipen, men søker om midler til rehabilitering av den største som har gedigne dimensjoner for opprinnelig å kunne betjene den store bakeri ovnen i kjelleren.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss