Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1585 Ramnes Historielag - omlegging av tak

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til omlegging av taket på våningshuset på Brår bygdetun.

Ramnes Historielag ble stiftet i 1975 og har ca. 140 medlemmer.
Historielaget eier og drifter bl.a. Bygdetunet Brår, som de fikk fra kommunen i 1980.

Tunet består av våningshus fra 1850, Lukasstua (en av kommunens eldste hus), stabbur, bakerovn, smie, kvernhus & hestevandring m.m. Frem til 1900 var det grendeskole her.

Utover å vise frem gammel tradisjon og arbeidsmetodikk, brukes tunet til bl.a. møter for bygdas foreninger, sommergudstjenester og åpen-gård arrangement hver høst m.m.

Alle aktivitetene gjennomføres på dugnad. Ukentlig besøkes også tunet av barnehager som leker i hagen.

Åpen-gård arrangementet i august arrangeres sammen med Bondelag og Bygdekvinnelag og samler årlig ca. 1.000 besøkende, deriblant mange barn, som opplever levende dyr og lærer om gamle tradisjoner.

Taket på våningshuset ble sist skiftet for 30 år siden, og bærer preg av smålekkasjer og råtne lekter, noe som utgjør fare for bruken av tunet.

Bygningen er nesten original både utvendig og innvendig slik det ble bygget i 1850, og det er et ønske å bevare det slik. Original takstein fra 1933 skal derfor vaskes og gjenbrukes.

Prosjektet er et økonomisk løft for laget og kan ikke gjennomføres uten ekstern støtte.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss