Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1584 Anne-Margrethe Konow Lund - maling av Sophiesminde

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til maling av fasade og gavl syd på Sophisminde


Sophiesminde er et fredet hus fra 1810 eiet av Anne-Margrethe Konow Lund siden 1984.

Det medfører store utbetalinger til vedlikehold av et så gammelt hus. Hun har opp gjennom årene mottatt tilskudd fra Riksantikvaren, kommune og fylket.
I 1999 fikk hun også midler fra UNI til maling.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss