Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1583 Brottsjø Kystlag - Redningsutstyr for M/K Brottsjø

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 42.727 til redningsutstyr for M/K Brottsjø

Brottsjø Kystlag ble startet i sammenheng med at restaureringen av fartøyet Brottsjø ble ferdigstillet.

Fra Nordnorsk Fartøyvernsenter i Grtangen ble det gitt signaler om at lag/foreninger kunne søke om overdragelse av driftsansvaret for fartøyet. Siden fartøyet har tilhørt nærmiljøet på Vannvåg, var det naturlig å starte opp Brottsjø Kystlag.

I april ble det vedtatt at Brottsjø Kystlag skulle få driftsansvar for M/K Brottsjø.

Det er planlagt overdragelse i juni då, og fartøyet vil da seile hjem til sin gamle havn, - og sin gamle kai i Kristoffervalen på Vannøy – Karlsøy Kommune.

Fartøyet står på Riksantikvarens verneliste, og Kystlaget må holde seg til de forskrifter dette tilsier.

Det er et stort ansvar som Brottsjø Kystlag har påtatt seg som vil medføre utgifter. I denne forbindelse må de basere seg på inntektsbringende arbeid rundt fartøyet. Kystlaget er i besittelse av en storslagen natur ute i havgapet som må benyttes, og passasjerbefordring vil i så måte være en naturlig del av arbeidet rundt Brottsjø.

I denne forbindelse trengs det godkjent redningsutstyr om bord samt flåter og radioutstyr for å være bruksklar i h.t. sjøfartsdirektoratets krav.

http://www.nnfa.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss