Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1582 Kragerø og Skåtøy Historielag - dendrokronologisk undersøkelse av 4 hus

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 52.000 til dendrokronisk undersøkelse av 4 hus i Kragerø

Kragerø og Skåtøy Historielag ble stiftet 27. april 1978. Det hadde lenge vært ønske om at Kragerø skulle danne en lokalhistorisk forening i likhet med Sannidal som hadde stiftet sin allerede i 1942. Kragerø, Skåtøy og Sannidal kommuner ble sammenslått til en storkommune i 1960. Sannidal Historielag var vel etablert, derfor ble navnet på det nye laget Kragerø og Skåtøy Historielag.

Det innebærer at ikke bare selve byen men også øydistriktet og Levangshalvøya er representert i det lokalhistoriske arbeidet.

Riksantikvaren har satt en grense for automatisk vern av bygninger i Norge ved år 1650. De sentrale deler av Kragerø har vært rammet av to store bybranner, i 1711 og i 1886. Bare noen få hus unngikk begge brannene. Disse er sannsynligvis fra før 1711 og det er ønskelig å få bestemt alderen på disse, ikke minst i forbindelse med planleggingen av byens 350-årsjubileum i 2016.

En dendrokronologisk undersøkelse ved NIKU i tillegg til prøveboring, etterarbeid m.m. vil komme på kr. 15.000 pr. bygning inkl. mva.

http://www.kragerohistorielag.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss