Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1579 Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening - restaurering av hytten "Fjellrosen"

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til gjenoppbygging av "Fjellrosen" i Rago Nasjonalpark

Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening (FSJFF) er over 60 år – og har en utstrakt aktivitet fra barn/ungdom og oppover i et mangfold av aktiviteter. FSJFF har nå under utbygging jegerbane med klubblokaler til mer enn 6,5 mill., som legger beslag på all opparbeid egenkapital. I tillegg eier foreningen en rekke hytter, naust og båter i fjellheimen Sørfold.

Herav er to fjellhytter i Rago Nasjonalpark, hvorav den ene, kalt «Fjellrosen» ble oppført i 1942. Den er revet, bevart og skal nå bygges opp igjen. Hytten er vernet av Nordland Fylkeskommune.

«Fjellrosen» er en liten tømret hytte på ca. 10 m2 oppført i 1942, opprinnelig uten kledning med jordgulv og torv på taket. Før 1940 var hytter til friluftsformål i Norge forbeholdt eliten. Ferieloven fra 1947 sikret alle retten til 3 ukers ferie, og mere fritid økte også hyttebyggingen.

FSJFF søker fra flere hold for å få hytten restaurert og på plass i løpet av sommeren 2012. Pr. i dag er hyttens tømmerkonstruksjon lagret på et lafteverksted i Fauske kommune

http://www.fsjff.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss