Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1540 A Stiftelsen Haltdalen stavkirke og Gammelgården - nytt elektrisk anlegg

fikk på styremøte 10. april 2012 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til rehabilitering og nytt elektrisk anlegg i Gammelgårdens 2. etg.

Gammelgården, Haltdalens første prestegård, ble bygget på 1700-tallet med mange bygninger gruppert rundt to tun. I dag står bare hovedbygningen, samt to stabbur fra 1750 og 1880-tallet igjen

Ny prestegård sto ferdig i 1926, og Gammelgården har vært brukt som husmorskole, snekkerskole og administrasjonsbygg for Haltdalen kommune.
I 1993 ble foreningen Gammelgårdens Venner stiftet, og den har stått for restaurering av alle gjenstående bygninger og med en nydelig urtehage ute på tunet. Prestegården er åpen for publikum hver sommer og i desember er det åpent Julehus. Gammelgården brukes i tillegg til selskaper og møter gjennom hele året og er en viktig møteplass for bygdefolket.

På Sverresborg står Haltdalen stavkirke fra 1170. Det hadde lenge vært et ønske å få den gamle stavkirka tilbake, men da det ikke lot seg gjøre, ble arbeidet med å lage en kopi satt i gang.

For å realisere dette prosjektet ble Stiftelsen Haltdalen stavkirke og Gammelgården dannet i 2001 og i 2004 sto Haltdalen nye stavkirke ferdig. Den fikk plass mellom hovedkirken og den gamle kirkegården.

Fra 2011 er Stiftelsen eier og driver av hele anlegget og forvalter en perle de ønsker å ta vare på og utvikle til beste for bygda og kommunen.

I deler av 2. etg. i Gammelgården er det elektriske anlegget trolig fra 1950-tallet og er ikke jordet. I forbindelse med restaurering av 2. etg, er det et ønske å skifte det elektriske anlegget med tanke på brannsikkerhet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss