Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1460 Eggedal Borgerstue - Brannsikring

...fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til brannsikring av Eggedal Borgerstue.

I 2009 overtok Elisabeth Koren Bølen familiebedriften Eggedal Borgerstue – et lite hotell i Eggedal, Sigdal kommune i Buskerud fylke. Hennes mormor kjøpte eiendommen av banken i 1968. Etter den tid har den vært drevet som hotell, cafe og selskapslokaler.

Eggedal Borgerstue er en empirebygning i tømmer fra 1919, bygget av budas bønder ved hjelp fra et overskudd fra kornmagasinet på gården Frøvoll.

Borgerstua hadde mange funksjoner; i tillegg til å være skysstasjon, huset man også lege, lensmann og prest, og fungerte som en av grendeskolene frem til 1969. Under krigen var det også tilholdssted for motstandsfolk, samt mye brukt i forbindelse med Eggedal kirke.

Eggedal Borgerstue holder åpent hele året og er svært opptatt av matkultur og historie. Cafeen og kjøkkenet ble pusset opp for 2 år siden med en “Storgårdsprofil” – “Hjemmelaget mat i landlige og koselige omgivelser”.
Det er nå et ønske om å ruste opp hotelldelen i tråd med husets historie.

Restaureringen på 80-tallet førte til en del “gale” valg, og søker har nå lyst til å ta tiden tilbake og lage et “museumshotell”, i nært samarbeid med Sigdal og Eggedal museum for å gjøre prosjektet så autentisk som mulig.

Kunstnerdalen Kulturmuseum, avd. Sigdal Museum-Folkemusikksenter skriver i brev av 21. juni 2011 bl.a.: ”Fra slutten av 1800-tallet og frem til ca. 1950 hadde slike bygg en særskilt og viktig funksjon på landsbygda, både p.g.a. størrelse og utforming – men ikke minst p.g.a. alle aktivitetene de huset.

Beliggenheten nær kirken var også viktig, da huset og ble brukt til forberedelser til gudstjenester, barnedåp og bryllup i den tiden det var dårlige vier og tungvint transportsystem. Som skysstasjon og pensjonat var Eggedal Borgerstue viktig i mange år fordi Eggedal og Eggedalsfjellet tidlig ble et turistmål for folk fra det sentrale østlandsområdet.” Etter museets mening er altfor mange slike bygg blitt ombygd og modernisert i takt med tidens utvikling, og de mister derfor mye av sin historie og særpreg.

http://www.eggedal-borgerstue.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss