Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1458 Telthusbakkens Venner - Brannsikringstiltak i Telthusbakken

fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til omsøkte brannsikringstiltak i Telthusbakken i Oslo.

Telthusbakken i bydelen St. Hanshaugen i Oslo omfatter et bevaringsområde med 20 bolighus. Velforeningen Telthusbakkens Venner ble stiftet i 1988 og representerer eierne av eiendommene innenfor bevaringsområdet. Foreningen arbeider med saker av felles interesse, men legger samtidig vekt på å fremheve Telthusbakkens kulturverdier utad.

En egen brannvernkomité har fungert siden 2009. Foranledningen til denne var en tragisk brann i Telthusbakken 3 i desember 2008 hvor to menneskeliv gikk tapt.

Telthusbakken ligger mellom Gamle Aker kirke i Nord og Ekebergløkka parsellhager mot sør. Tomtebrev ble utsted i ca. 1812, men den første tømrede husrekken ser ut til å være fullt utbygd i 1827.

Området utgjør en tett, kulturhistorisk trehusbebyggelse som ble regulert til spesialområde bevaring i 1985. Telthusbakken er inkludert i listen over prioriterte, nasjonale områder som ønskes sikret mot brann.

http://www.telthusbakken.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss