Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1457 Stiftelsen GUTS - Toalett i kjeller

fikk på styremøte 23. august 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 29.000 til toalett i kjeller for kjøkkenpersonalet.

GUTS er et døgnbemannet privat omsorgstilbud innen rusomsorgen, driftet som en ideell stiftelse. Guts har vært drevet siden 2005. Stiftelsens formål er å hjelpe mennesker i en vanskelig fase av livet og gi støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv.

Sosialt entreprenørskap er et nytt og dekkende begrep på hvordan man jobber på Guts.

Guts har fått hjelp av Stiftelsen UNI til gjennomføring av planlagt utvidelse til 15 plasser, hvor fire av plassene ble forbeholdt jenter eller par. Plassene ble tatt i bruk i juni måned 2010 og Guts har hatt fullt hus siden da.

Guts har brukt mye penger på å reparere og bytte takstein på den ene siden av taket. Den andre siden kan vente noen år. Det som imidlertid ikke kan vente er et krav fra mattilsynet, om eget klosett til kjøkkenpersonalet, og en egnet plass er funnet i kjelleren.

http://www.gutsdrammen.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss