Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1317 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Installasjon av informasjonssystemer. (P 1317)


fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til innkjøp og installasjon av informasjonssystemer på Statsraad Lehmkuhl.

Stiftelsen SS Statsraad Lehmkuhl ble opprettet av Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond i 1977 med formål å søke seilskipet Statsraad Lehmkuhl bevart for etterslekten og gi en bruksanvendelse i samsvar med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring.

Statsraad Lehmkuhl er ett av 3 nasjonale flaggskip og er Norges største og eldste skværriggede seilskip, bygget i Bremerhaven i 1914.

For å bevare skipet gjennom drift, er sikkerhet og sikkerhetsarbeide et hovedfokus for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, og man etterstreber en drift som sikrer nullskader på mennesker, miljø og materiell. Som ledd i arbeidet for å optimalisere sikkerhetsinformasjonen til medseilere, er det et ønske å installere informasjonsskjermer om bord på skipet.

Skjermene skal være et supplement til sikkerhetsannonseringen som gis via intercom og annen sikkerhetsinformasjon som gid til medseilere og passasjerer.

http://www.lehmkuhl.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss