Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1298 Skadevernprisen for 2010 - Norges handikapforbund

... ble på styremøte 24. august tildelt Norges Handikapforbund med kr. 300.000. Prisen ble overrakt forbundsleder Arne Lein på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010

Tildelingen ble begrunnet med bl.a. følgende:

Norges Handikapforbund, er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Gjennom mer enn 300 lokallag, 9 regioner, 11 landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom, organiserer Norges Handikapforbund ca 19.000 medlemmer.

Norges Handikapforbund arbeider for integrering. Med krav til bruk, er formålet at også mennesker med handikap skal ha muligheten til å gjøre en normal samfunnsinnsats, der alle mennesker har mulighet til å delta på lik linje på alle samfunnsarenaer.

I dag er det bred enighet om at alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv, både blant politikere og blant folk flest.

Norges Handikapforbund arbeider interessepolitisk over hele landet for å nå målet om et samfunn for alle.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss