Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1291 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Vøienvolden Gård – Deteksjons- og slukkeanlegg

fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til deteksjons- og slukkeanlegg ved Vøienvolden i Oslo.

Vøienvolden gård er et fullstendig løkkeanlegg fra 1700-tallet. Gården består av bl.a. hovedhus med sidebygning, stabbur, drengestue og låve- og driftbygning rundt et lukket tun.

Fortidsminneforeningen har i løpet av vinteren gjennomført en fullstendig analyse av de risikomessige forhold ved anlegget, og er blitt enig med Oslo Brann- og Redningsetat om at anlegget må sikres i sin helhet, og det er gjennomført en risikoanalyse av hele anlegget.

Fortidsminneforeningen er som kjent en frivillig organisasjon, og driver foruten en medlemsorganisasjon, et 40 talls meget verneverdige bygningsanlegg. Dette er et krevende arbeid og det stilles strenge krav til forbilledlig drift og vedlikehold.

Vøienvolden er unik og er et av meget få løkkeanlegg i Oslo som i sin helhet er fredet. Vøienvolden består av i alt 6 bygninger og ligger flott til på Sagene. Lokaliseringen er attraktiv, men gjør den sårbar med store krav til sikring ut- og innvendig.

Gården er i aktivt bruk, til utleie og publikumsaktiviteter rette mot byens befolkning, og er viktig som foreningens ansikt utad.

http://fortidsminneforeningen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss