Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1283 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Jarlegården i Steinkjer – El.anlegg og brannsikring

fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget: kr. 200.000 til utbedring av elektrisk anlegg samt brannsikring ved Jarlegården i Steinkjer.

Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ble opprettet i 1987 og driver 17 virksomheter innen barnevern, rusomsorg, psykiatri, psykisk utviklingshemmede og oppfølging av rusmisbrukere og soningsfanger.

Jarlegården oppfølgingssenter (tidligere Innherredprosjektet) fikk i årene 2001 – 2001 tilskudd til oppstart fra Stiftelsen UNI, og man kan med glede og stolthet melde om at tiltaket har utviklet seg.

Jarlegården fra 1947, er en bygård i tre i Steinkjer sentrum. (Det meste av Steinkjer ble bombet i under 2. verdenskrig).

Kirkens Sosialtjeneste kjøpte den i 2004 og har siden oppgradert den utvendig og innvendig, mye gjennom arbeidstreningsprosjekter. Jarlegården Oppfølgingssenter er et sted med mange muligheter for personer som har tatt et valg ut av rusavhengighet og kriminalitet, og er en base for personer som trenger litt tid til å finne sin vei videre etter endt soning eller rusbehandling. Jarlegården er en frivillig arena i samarbeid med det offentlige; Nav, Kriminalomsorgen, Politi o.a. Jarlegården har fokus på tett samhandling med deltaker, pårørende og de ulike nettverkene mot felles mål.

Selv om man primært forsøker å bidra til å rehabilitere mennesker, er det viktig også å holde eiendommene i stand.

I flg. elektroinstallatør og brannmester er store deler av det elektriske anlegget modent for utskifting og man har allerede hatt et branntilløp i det elektriske anlegget.

http://www.kirkenssosialtjeneste.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss