Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1282 Stiftelsen WayBack Kristiansand - trebåt

fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget: kr. 200.000 til en trebåt for WayBack Kristiansand.

WayBack Kristiansand startet opp i januar 2009 og leier et godt egnet lokale i Kristiansand sentrum med fasiliteter bestående av kontorer, toalett, kjøkken og sofagruppe.

Arbeidet i WayBack har bestått i å skaffe penger fra offentlige og private aktører, jobbe seg inn i de 4 fengslene i Agderfylkene, samt å få til et samarbeid med offentlige og private aktører som jobber med samme målgruppe.

En vesentlig del av jobben er også å lære opp, og rekruttere faddergrupper til WayBack. Det er fadderne som skal jobbe med innsatte og løslatte medlemmer.

Målsettingene er at det enkelte medlem skal komme seg varig vekk fra rus og kriminalitet, og i 2011 skal fritid stå som satsningsområde. Det er et ønske å etablere en stabil økonomi og innarbeide gode samarbeidsrutiner med fengslene, det offentlige hjelpeapparatet og private aktører. Det er behov for å rekruttere og lære opp flere faddere slik at flere medlemmer kan hjelpes til et bedre liv uten rus og kriminalitet, og det samarbeides med Kirkens Bymisjon om å få til et boligprosjekt for medlemmer som kommer rett fra fengslet.

Satsningsområdet for 2011 er som nevnt fritid, ettersom dette er en arena som er relasjonsbyggende. Man ønsker derfor å kjøpe en trebåt på 35-40 fot som et godt supplement og verktøy til å integrere medlemmer til en positiv fritid. Med en slik båt kan man melde seg inn i Kystlaget (Bragdøya Kyst lag), der det er et stort og inkluderende fellesskap med mye maritim kompetanse.

En annen samarbeidspartner er Midt-Agder Friluftsråd med tilgang til flotte friluftsområder inne i landet og ute langs kysten. En båt vil derfor være en stor ressurs også i denne sammenheng.

Andre fordeler med en trebåt kan være arbeid med vedlikehold, mulig til opplæring i forskjellige maritime kurs og tiltak, pedagogiske fordeler m.m.

http://wayback.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss