Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 115 MOT - Fellesforstått ansvarlighet

fikk på styremøtet 26. mai 1998 innvilget kr. 700.000 til prosjektet "Fellesforstått ansvarlighet".

MOT er en ideel stiftelse dannet av toppidrettsutøvere. Initiativ til dannelsen av stiftelsen ble tatt rett etter de Olympiske Leker på Lillehammer i 1994. MOT skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOT skal redusere mobbing, vold og rusmisbruk og være leverandør av positive verdier til samfunnet. MOT’s viktigste produkter er foredrag, samtaler, utdanning og ”samarbeidsavtaler” basert på en enkel filosofi om det å vise MOT: MOT til å si nei, MOT til å leve og MOT til å bry seg.

http://www.frolandmisjonskirke.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss